RIDER T`ÈCNIC   .    IL.LUMINACIÓ   .   ESCENOGRAFIA